Overzicht van de cursus


Belangrijk: alle informatie die je nodig hebt voorafgaand aan de eerste les - en voorafgaand aan je aanmelding voor de cursus - vind je op deze webstek. Lees deze informatie! Na aanmelding ontvang je uitnodigingen voor de cursussen met tijden en locaties. Indien nodig word je gecontacteerd voor overleg over praktische regelingen. Alle lessen zijn in groep, behalve het persoonlijk onderhoud en de inwijding in de techniek. De instructie in de techniek duurt ongeveer een uur, de andere lessen duren ongeveer drie uur. De hele cursus bestaat uit meer dan 20 uur les en begeleiding. Lessen twee tot en met vijf (blok 2) zijn steeds op opeenvolgende dagen - het is belangrijk geen enkele van deze lessen te missen. Blok 3 wordt genoten in de loop van enkele maanden volgend op blok 2.

Blok 1 - de voorbereiding

  • Voorbereiding: absorberen van de informatie op deze webstek.
  • Eerste les: uitleg over de techniek, effecten, oorsprong, vergelijking met andere methoden van persoonlijke ontwikkeling.
  • Persoonlijke info: na contact met een medewerker volgt het invullen van een vragenlijst. Deze informatie kan handig zijn om rekening mee te houden voor begeleiding. Indien je je in ernstige moeilijkheden bevindt is een uitgebreid consult vóór de aanvang van de cursus aanbevolen.

Blok 2 - inwijding en kernkennis

  • Tweede les: individuele inwijding in de techniek, het eigenlijke leren van de techniek, de eerste ervaring.
  • Derde les: criteria voor juiste beoefening, vele praktische tips voor de meditatieroutine, bespreking van ervaringen.
  • Vierde les: de dynamische werking van Essentiële Meditatie - bespreking van ervaringen, geïntegreerde ontwikkeling van bewustzijn, geest en lichaam, hoger bewustzijn I.
  • Vijfde les: de spontane groei van zuiver bewustzijn in het dagelijkse leven - bespreking van ervaringen, hoger bewustzijn II.

Blok 3 - nazorg en gevorderde kennis

  • Les zes: bespreking van ervaringen, hoger bewustzijn III.
  • Les zeven: bespreking van ervaringen, hoger bewustzijn IV, ondersteunende techniek.
  • Les acht: bespreking van ervaringen, hoger bewustzijn V, overzicht van gevorderde cursussen. Afsluiting van de cursus.

Je kunt je hier aanmelden voor het ontvangen van uitnodigingen voor de cursus.

Meld je aan voor de cursus

Er is een licht dat straalt voorbij alle aardse dingen, voorbij de hoogste, voorbij de allerhoogste sferen. Dat is het licht dat schijnt in je hart. Chandogya Upanishad, 3.13.7

Kijk op deze webstekken voor onze diensten voor bijzondere doelgroepen:
publiek (mensen die te maken hebben met destructieve relaties), bescherming van kinderen
zelfbescherming.org ambajeugd.org

© storms (ico) 2020 – +31 6 28 11 40 35